Johdanto

Thank you for using KyselyNetti. KyselyNetti is a service provided by Switzerland-based company enuvo GmbH, later referred to as "KyselyNetti", "enuvo", "we", "our" and similar.

Nämä käyttöehdot sisältävät ehtoja, joiden mukaisesti enuvo ja sen kumppanit tarjoavat palveluitaan sinulle ja niissä eritellään, kuinka palveluihin pääsee ja kuinka niitä voi käyttää.

Me viittamme näillä "ehdoilla" näiden käyttöehtojen ja kaikkien sovellettavien lisäehtojen yhdistelmään.

Jos käytät palveluja organisaation puolesta, hyväksyt nämä ehdot kyseisen organisaation puolesta ja vakuutat, että sinulla on valtuudet toimia näin. Tässä tapauksessa ilmaukset, kuten "sinä" ja "sinun", viittaavat kyseiseen organisaatioon.

Nämä ehdot on laadittu ja kirjoitettu englanniksi. Jos niiden käännös on ristiriidassa englanninkielisen version kanssa, englanninkielinen versio on hallitseva, ellei sovellettavassa lainsäädännössä muuta todeta. The original Terms written in English can be found here: Terms of Use

Korvaukset ja maksut

Palvelujen maksut

Suostut maksamaan enuvo kaikista ostamistasi tai käyttämistäsi palveluista yhdenmukaisesti palvelun sinulle esittämien hinta- ja maksuehtojen kanssa. Soveltuvin osin sinua laskutetaan tilinhallintasivulla valitsemasi laskutustavan mukaisesti.

Verot

Ellei toisin mainita, sinä olet vastuussa kaikkien palvelujen myyntiin liittyvien verojen ja tullimaksujen sekä näihin liittyvien mahdollisten viivästyskorkojen suorittamisesta (yhdessä "verot"). Maksat enuvolle palveluista ilman veronalennuksia. Jos enuvon on kerättävä tai maksettava veroja.

Hinnanmuutokset

enuvo voi muuttaa palveluista veloittamiaan maksuja milloin tahansa. Tilausperusteisesti laskutetuissa palveluissa muutos astuu kuitenkin voimaan vasta kyseisellä hetkellä voimassa olevan tilauksen laskutusjakson päätyttyä. enuvo ilmoittaa sinulle mahdollisista hinnanmuutoksista kohtuullisen ajoissa kirjallisesti, jotta sinulla on tilaisuus perua tilauksesi ennen kuin muutos astuu voimaan.

Peruutusoikeus

Jos olet kuluttaja, alkaen tilauksesi ensimmäisestä alkamispäivästä, sinulla on 14 päivän oikeus peruuttaa syytä ilmoittamatta tilauksesi edellyttäen, että et ole hyödyntänyt tai aloittanut palveluiden käyttöä ennen kyseisen 14 päivän jakson päättymistä. The customer must notify enuvo in writing (email, letter, etc.) within the specified period. It is up to the consumer to prove that their notification was sent and received within deadline.

You are considered to have benefited from or started to use the Services if, starting from the moment of your paid upgrade, at least one survey has collected at least one new answer (meaning that you have shared your survey and collected new answers) or if you have used your newly acquired privileges to process or export your collected responses.

Any external costs that enuvo had to bear during the initial payment (e.g. credit card fees) will be deducted from the refund amount. Additionally, the cost of reimbursement as well as a proportionate handling fee may be charged to the consumer.

Yksityisyydensuoja

Yksityisyydensuoja

When using our Services, you may submit content such as your personal data, personal data of others, as well as many different types of content.

We understand that by using our Services, you are trusting us to treat your content appropriately. The protection and confidentiality of your data has always been very important to us. We have and will never sell your data to third parties.

Please review our full Privacy Policy to learn more about how we protect your data: Tietosuoja

Luottamuksellisuus

enuvo käsittelee sisältöäsi luottamuksellisena tietona ja käyttää ja luovuttaa sitä vain näiden ehtojen mukaisesti (mukaan lukien enuvon yksityisyydensuojakäytännöt).

However, enuvo voi luovuttaa sisältöäsi lain tai oikeudellisen prosessin näin edellyttäessä, mutta vasta sitten, kun enuvo – mikäli laki tämän sallii – on ryhtynyt kaupallisesti kohtuullisiin toimiin ilmoittaakseen asiasta sinulle, jotta saat mahdollisuuden vastustaa luovutusvaatimusta.

Turvallisuus

enuvo säilyttää sisältöäsi ja prosessoi sitä alan turvallisuusstandardien mukaisesti. enuvo on ottanut käyttöön soveltuvia teknisiä organisatorisia ja hallinnallisia järjestelmiä, käytäntöjä ja menetelmiä, jotka on suunniteltu edesauttamaan sisältösi turvallisuuden, koskemattomuuden ja luottamuksellisuuden säilymistä ja minimoimaan luvattoman pääsyn vaaran sisältöösi.

Kohtuullisin välein enuvo testaa ja arvioi näiden teknisten ja hallinnollisten menetelmien tehokkuutta varmistaakseen käsittelyn suojauksen.

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Käsittelyohjeet

Tilaamalla palveluita ja suostumalla näihin ehtoihin ja enuvo tietosuojakäytäntöihin ohjeistat meitä käsittelemään palvelun kautta keräämiäsi henkilötietoja puolestasi.

Asiakkaan velvollisuudet

Vahvistat ja tällä asiakirjalla takaat ja esität, että sinulla on oikeus siirtää henkilötietoja enuvolle, jotta enuvo voi laillisesti käsitellä ja siirtää henkilötietoja näiden ehtojen mukaisesti. Vahvistat, että asianosaisille rekisteröidyille on ilmoitettu kyseisestä käytöstä, käsittelystä ja siirrosta sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti ja että he ovat näihin suostuneet ja että he ovat yksin vastuussa enuvo palveluita tarjotessaan käyttämiensä henkilötietojen virheettömyydestä, laadusta ja laillisuudesta.

enuvo velvollisuudet

Kun enuvo käsittelee henkilötietoja puolestasi, se:

 1. tekee niin ainoastaan dokumentoidun ohjeistuksesi perusteella ja sovellettavan lain mukaisesti, mukaan lukien henkilötietojen siirtäminen kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle, ja osapuolet sopivat, että nämä ehdot ja enuvon tietosuojakäytäntö muodostavat kyseiset dokumentoidut ohjeistukset;
 2. vahvistaa, että koko enuvon henkilöstö, joka on mukana henkilötietojen käsittelyssä, on sitoutunut salassapitovelvollisuuteen;
 3. kun se koskee sinua ja se on teknisesti mahdollista, antaa sinulle tarvittavat tiedot osoittaakseen velvollisuuksiesi noudattamisen GDPR:n pykälän 28 mukaisesti, kun enuvolla on kyseiset tiedot eivätkä ne ole muuten saatavillasi tilisi tai käyttäjäalueidesi kautta tai enuvon verkkosivustolla edellyttäen, että ilmoitat enuvolle kirjallisesti kyseisestä tietopyynnöstä vähintään 14 päivää aiemmin;
 4. ilmoittaa viivyttelemättä sinulle kaikista rekisteröidyiltä saaduista pyynnöistä koskien rekisteröityjen palveluiden kautta lähetettyjä henkilötietoja;
 5. ei sinun ne poistaessasi säilytä henkilötietoja tililtäsi muuten kuin sovellettavien lakien ja määräysten noudattamiseksi ja muuten tavanomaisina varmuuskopioina yllättävän tuhoutumisen varalta ja liiketoiminnan jatkamistarkoituksissa

Alakäsittelijät

enuvo käyttää luotettavia kumppaneita tiettyjen palveluiden osien tarjoamisessa ("alakäsittelijä"). Suostumalla näihin ehtoihin annat yleisen valtuutuksen enuvolle käyttää alakäsittelijöitä, jotka sitoutuvat noudattamaan tässä asiakirjassa asetettuja ehtoja.

Vastuu

enuvo on vastuussa alaistensa käsittelijöiden toiminnasta ja huomiotta jättämisistä samalla tavoin kuin enuvo olisi vastuussa kyseisten alakäsittelijöiden palveluista suoraan näiden ehtojen mukaisesti, ellei näissä ehdoissa muuta todeta ja enuvo vahvistaa, että kaikkia alakäsittelijäluettelon alakäsittelijöitä sitovat sopimusehdot, jotka ovat kattavuudeltaan vähintään näiden ehtojen tasoisia.

Tietoturvaloukkaus

Jos enuvon tietoon tulee luvaton tai laiton henkilötietojen saanti, hankinta, muuttaminen, käyttö, paljastaminen tai tuhoaminen ("tietoturvaloukkaus"), enuvo ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin ilmoittaakseen sinulle tapauksesta ilman perusteetonta viivettä, mutta viimeistään 72 tunnin sisällä saatuaan tiedon tietoturvaloukkauksesta. enuvo tekee myös kohtuullisissa määrin yhteistyötä kanssasi liittyen tietoturvaloukkausta koskeviin tutkimuksiin valmistaen pyydetyt ilmoitukset ja antaen muut sinun kohtuullisesti pyytämäsi tiedot tietoturvaloukkausta koskien, jos kyseiset tiedot eivät ole saatavillasi tilisi tai verkossa enuvon tekemien päivitysten kautta.

Data Processing Addendum (DPA) according to Article 28 Section 3 GDPR

We offer our customers the opportunity to enter into an agreement with us for processing their personal data. This agreement complies with all requirements and regulations of the GDPR.

How to execute this DPA with us:

 1. Download this document: Data Processing Addendum
 2. Complete your details on pages 1 and 5 of the document.
 3. Have the document signed by your Data Protection Officer(s) on page 5.
 4. Send us the signed document as PDF to support@kyselynetti.com. Important: Please include your customer ID in the email so that we can clearly assign the agreement to you.

We will send you an acknowledgement of receipt, to confirm the conclusion of the agreement, as soon as possible after the completed and signed document has been received.

Sinun sisältösi

Sisältösi omistajuus säilyy sinulla

Sinä säilytät omistajuuden kaikkiin sisältösi immateriaalioikeuksiin. enuvo ei vaadi minkään sisältösi omistajuutta. Nämä ehdot eivät myönnä meille mitään lupaa tai oikeuksia sisältöösi, poikkeuksena rajalliset oikeudet, joita tarvitsemme palvelujen toimittamiseksi ja oikeudet, joista on kerrottu muualla näissä ehdoissa.

Reference Customers

We may identify you (by name and logo) as a customer on our website and on other promotional materials.

Käyttäjäsisältö

Käyttäjäsisältö

Palveluissa näytetään muiden tarjoamaa sisältöä, jota enuvo ei omista. Kyseinen sisältö on ainoastaan sen saataville tuovan tahon vastuulla. Vastaavasti sinä olet vastuussa omasta sisällöstäsi, ja sinun on varmistettava, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet ja luvat kyseisen sisällön käyttämiseksi palvelujen yhteydessä. enuvo ei ole vastuussa mistään toimenpiteistä, joihin ryhdyt suhteessa sisältöösi, mukaan lukien sisällön jakaminen julkisesti. Älä käytä palvelujen sisältöä, ellet ole ensin saanut siihen lupaa sisällön omistajalta tai ellei laissa ole annettu lupaa siihen.

Sisällön tarkistus

Tiedostat, että oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi enuvo saattaa joutua tarkistamaan jotakin palveluihin lähetettyä sisältöä määrittääkseen sen laillisuuden ja näiden ehtojen täyttymisen (näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun meille ilmoitetaan laittomasta sisällöstä). Voimme lisäksi muuttaa sisältöä, estää siihen pääsyn, poistaa sen tai kieltäytyä sen näyttämisestä, mikäli katsomme, että se rikkoo lakia tai näitä ehtoja. enuvollä ei muulloin ole velvoitetta tarkkailla tai tarkistaa mitään palveluihin lähetettyä sisältöä.

Tilinhallinta

Pidä salasanasi turvassa

Jos enuvo on myöntänyt sinulle tilin palvelujen käyttöösi liittyen, sinun vastuullasi on suojata salasanasi ja kaikki muut tunnistetiedot, joita tarvitset päästäksesi kyseiselle tilille. Jos tietoosi tulee valtuuttamaton pääsy tilillesi, sinun on ilmoitettava asiasta enuvolle välittömästi. Tilejä ei saa jakaa, ja niitä saa käyttää vain yksi henkilö tiliä kohden.

Pidä tietosi ajan tasalla

enuvo lähettää ajoittain ilmoituksia tilisi yhteydessä rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen. Sinun on pidettävä tiliisi liittyvät sähköpostiosoitteesi ja soveltuvilta osin yhteys- ja maksutietosi ajan tasalla ja huolehdittava siitä, että ne ovat oikein. Tilejä hallinnoi taho, jonka sähköpostiosoite on rekisteröity tilille.

Muista varmuuskopiointi

Sinä olet vastuussa sisältösi ylläpidosta, suojaamisesta ja varmuuskopioimisesta. Sovellettavan lain sallimissa määrin enuvo ei ole vastuussa mistään sisältösi tallennuksen laiminlyömisestä tai sisällön menetyksestä tai vahingoittumisesta.

Käyttäjävaatimukset

Oikeudellinen asema

Jos olet yksityishenkilö, voit käyttää palveluja vain, jos voit solmia sopimuksen enuvon kanssa. Jos et voi solmia sopimusta, et voi käyttää palveluja. Jos et ole yksityishenkilö vaan yritys, vakuutat, että olet hyväksyttävästi perustettu ja olemassa perustuksen lainkäyttöalueella vallitsevien lakien mukaan, että sinulla on täydet valtuudet ja lupa allekirjoittaa nämä ehdot yrityksen puolesta ja että olet valtuuttanut edustajasi vahvistamaan nämä ehdot asianmukaisesti osaltasi.

Lainsäädännön noudattaminen

Vakuutat, että noudatat kaikkia lakeja ja asetuksia, joita voidaan soveltaa palvelujen käyttöösi.

Sinun vastuusi

Olet vastuussa toiminnastasi, sisällöstäsi ja viestinnästä muiden kanssa palveluja käyttäessäsi. Sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset palveluja käyttäessäsi:

 1. Et saa ostaa tai käyttää palveluja tai siirtyä niihin luodaksesi kilpailevan tuotteen tai palvelun tai mistään muustakaan kilpailusyistä.
 2. Et saa väärinkäyttää palvelujamme haittaamalla niiden normaalia toimintaa tai yrittämällä päästä niihin jollakin muulla keinoin kuin käyttöliittymien ja antamiemme ohjeiden välityksellä.
 3. Et saa kiertää tai yrittää kiertää mitään enuvon tilillesi asettamia rajoituksia (kuten uuden tilin perustaminen sellaisen kyselytutkimuksen suorittamiseksi, jonka olimme aiemmin sulkeneet ehtojen vastaisena).
 4. Et saa kokeilla, tutkia tai testata enuvon minkään järjestelmän tai verkoston haavoittuvuutta ilman enuvon kirjallista lupaa.
 5. Et saa käyttää mitään manuaalista tai automaattista järjestelmää tai ohjelmistoa poimiaksesi tai kerätäksesi tietoja verkkosivustoilta tai muista käyttöliittymistä, joiden välityksellä palvelumme ovat käytettävissä, ilman enuvon kirjallista lupaa.
 6. Ellei sovellettavassa laissa sitä sallita, et saa evätä muiden pääsyä palveluihin tai palvelujen käänteissuunnittelua tai yritystä toimia näin.
 7. Et saa levittää viruksia, haittaohjelmia tai muunlaisia ilkivaltaisia ohjelmistoja tai linkkejä kyseisiin ohjelmistoihin palvelujen välityksellä.
 8. Et saa väärinkäyttää palveluja tai käyttää niitä liikaa. Tämä tarkoittaa käyttöä, joka on tavallista käyttöä olennaisesti laajempaa ja joka heikentää muiden käyttäjien palvelujen käytön nopeutta, reagointikykyä, vakautta, saatavuutta tai toiminnallisuutta. enuvo pyrkii ilmoittamaan sinulle mahdollisista väärinkäytöistä tai liiallisesta käytöstä antaakseen sinulle mahdollisuuden vähentää kyseisen käytön enuvon hyväksymälle tasolle.
 9. Et saa käyttää palveluja rikkoaksesi muiden immateriaalioikeuksia tai toimiaksesi lainvastaisesti.
 10. Et saa jälleenmyydä tai vuokrata palveluja ilman enuvon kirjallista lupaa.
 11. Et saa rekisteröidä tilejä bottien tai muiden automaattisten keinojen välityksellä.

Palvelujen keskeyttäminen tai irtisanominen

Kun käyttäjä keskeyttää tai irtisanoo palvelun

Voit irtisanoa tilauksesi milloin tahansa tilinhallintasivusi välityksellä. Kyseinen irtisanominen johtaa tilisi käytöstä pois ottoon, etkä voi enää kirjautua sille, minkä lisäksi palvelujen välityksellä keräämäsi sisältö poistetaan. Irtisanomiset vahvistetaan välittömästi, eikä sinua veloiteta uudelleen tilauksesta, ellet tee uutta tilausta. Jos irtisanot tilauksen laskutusjakson kuluessa, sinulle ei anneta korvausta ajanjaksosta, jona et käyttänyt palvelua jakson kuluessa, ellet ole irtisanomassa ehtoja jostakin seuraavista syistä: (a) me olemme olennaisesti rikkoneet näitä ehtoja ja laiminlyöneet rikkomuksen korjaamisen 30 päivän kuluessa antamastasi kirjallisesta ilmoituksesta tai (b) laki edellyttää korvausta.

Kun enuvo keskeyttää tai irtisanoo palvelun

Tämän lisäksi enuvo voi rajoittaa sinulle toimittamiaan palveluja tai lakkauttaa tai irtisanoa ne seuraavissa tapauksissa:

 1. et noudata näitä ehtoja
 2. käytät palveluja tavalla, joka aiheuttaa meille oikeudellisen korvausvelvollisuuden tai häiritsee muiden henkilöiden tai yritysten palvelujen käyttöä tai
 3. tutkimme mahdollista väärinkäyttöäsi
 4. if we receive an illegitimate chargeback request from a payment provider for Services we have already delivered to you

Jos me rajoitamme saamiasi palveluja tai keskeytämme tai irtisanomme ne, pyrimme ilmoittamaan siitä sinulle ennakkoon, jotta voit ladata kopion sisällöstäsi kyseisestä palvelusta. Joissakin olosuhteissa aika voi olla merkittävä tekijä ja enuvo saattaa päättää ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin antamatta ilmoitusta. enuvo ryhtyy kaupallisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin kaventaakseen tässä osiossa mainittujen rajoitusten tai keskeytysten aihetta ja kestoa kyseisiin toimenpiteisiin johtavan ongelman ratkaisun sanelemalla tavalla. enuvo ei ole velvollinen ylläpitämään sisältöäsi sovellettavan palvelun päättymisen jälkeen.

Lisätoimenpiteet

Jos enuvo keskeyttää palvelujen tarjoamisen sinulle näiden ehtojen jatkuvan tai räikeän rikkomisesi seurauksena, enuvo voi ryhtyä toimenpiteisiin estääkseen tulevan palvelujen käyttösi. Toimenpiteisiin kuuluu IP-osoitteesi esto.

Muutokset ja päivitykset

Ehtoja koskevat muutokset

enuvo saattaa muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa erinäisistä syistä, kuten sovellettavan lain muutosten, palvelujen päivityksen tai uusien palvelujen tai toimintojen käyttöönoton vuoksi. Uusin versio on aina näkyvillä enuvon verkkosivustolla. Jos muutokset ovat enuvon oman harkinnan mukaisesti merkittäviä, enuvo ilmoittaa sinulle niistä sähköpostitse. Muutoksia koskevat ilmoitukset saatetaan myös julkaista enuvon blogissa tai niistä saatetaan kertoa, kun kirjaudut tilillesi. Muutokset astuvat voimaan aikaisintaan niiden julkistamispäivänä. Jotta tietyt muutokset voisivat astua voimaan, sovellettavassa laissa saatetaan edellyttää, että enuvon on pyydettävä sinun lupaasi kyseisiin muutoksiin tai ilmoitettava niistä sinulle riittävän ajoissa. Jos et halua hyväksyä palvelun ehtoihin tehtyä muutosta, sinun on keskeytettävä kyseisen palvelun käyttö, sillä palvelun käyttöä jatkamalla suostut noudattamaan päivitettyjä ehtoja.

Palveluja koskevat muutokset

enuvo muuttaa ja parantaa palveluja jatkuvasti. enuvo saattaa lisätä tai muokata palveluja tai poistaa niiden toimintoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. enuvo saattaa lisäksi rajoittaa palvelua tai keskeyttää tai irtisanoa sen oman harkintansa mukaisesti. Jos enuvo lakkauttaa palvelun, ilmoitamme siitä sinulle kohtuullisen ajoissa, jotta voit ladata kopion sisällöstäsi palvelusta. enuvo voi poistaa sisältöä palveluista milloin tahansa oman harkintavaltansa mukaan. Pyrimme kuitenkin ilmoittamaan sinulle siitä etukäteen, jos muutos koskee sinua olennaisesti ja mikäli olosuhteet tämän sallivat.

Tason alentaminen

Tilin tilauksesi tason alentaminen voi johtaa tilisi sisällön, ominaisuuksien, toimintojen tai kapasiteetin menettämiseen.

Vastuuvapauslauseke ja vastuun rajoittaminen

Vastuuvapauslausekkeet

enuvo haluaa tarjota sinulle upean palvelujen käyttökokemuksen, mutta on kuitenkin joitakin asioita, joita emme palveluistamme takaa. Yritämme pitää verkkopalvelumme käytettävissä, mutta ne saattavat olla poissa käytöstä hetkellisesti eri syistä. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN JA ELLEI NÄISSÄ EHDOISSA TOISIN MÄÄRÄTÄ, PALVELUT TOIMITETAAN SELLAISENAAN EIKÄ ENUVO ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA, HILJAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAUPALLISUUDEN, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDEN JA LOUKKAAMATTOMUUDEN TAKUITA, EIKÄ MITÄÄN VAKUUTUKSIA PALVELUJEN SAATAVUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA TAI TARKKUUDESTA.

Tietyn velvollisuuden poissulkeminen

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN ENUVO, SEN TYTÄRYHTIÖT, VIRKAILIJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, TOIMITTAJAT JA LISENSSINHALTIJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA (A) MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, SEURAAMUKSELLISISTA, ERITYISISTÄ, VAHINGOSSA TAPAHTUVISTA, RANKAISEVISTA TAI VAROITTAVISTA VAHINGOISTA TAI (B) KÄYTÖN, TIETOJEN, LIIKETOIMINNAN, VOITTOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSISTÄ (SEKÄ SUORISTA ETTÄ VÄLILLISISTÄ), JOTKA JOHTUVAT PALVELUISTA JA NÄISTÄ EHDOISTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN JA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUKSEEN, VAHINGONKORVAUKSEEN, OBJEKTIIVISEEN VASTUUSEEN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN OIKEUSTEORIAAN, VAIKKA ENUVOLLE OLISIKIN KERROTTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA JA VAIKKA KORJAUSKEINO EI ONNISTU TÄYTTÄMÄÄN OLENNAISTA TAVOITETTAAN.

Vastuun rajoittaminen

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN ENUVON, SEN TYTÄRYHTIÖIDEN, VIRKAILIJOIDEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, EDUSTAJIEN, TOIMITTAJIEN JA LISENSSINHALTIJOIDEN YHTEINEN VASTUU, JOKA JOHTUU PALVELUISTA JA NÄISTÄ EHDOISTA TAI LIITTYY NIIHIN, EI SAA YLITTÄÄ PIENEMPÄÄ SEURAAVISTA: (A) ENUVON SINULLE MAKSAMAT SUMMAT NIIDEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ, JOTKA TOIMITETTIIN 12 KUUKAUTTA ENNEN VASTUUTA KOSKEVAA TAPAHTUMAA JA (B) 200 Yhdysvaltain dollaria.

Kuluttajat

Tiedostamme, että tietyt lainsäädännöt myöntävät kuluttajille lakisääteisiä oikeuksia, joita sopimukset eivät korvaa tai joista kyseiset kuluttajat eivät voi luopua. Mikäli kyseinen pätee sinuun kuluttajana, mikään näissä ehdoissa ei rajoita oikeuksiasi.

Yritykset

Jos olet yritys, korvaat etkä pidä enuvota ja sen tytäryhtiöitä, virkailijoita, edustajia tai työntekijöitä vastuussa vahingonkorvauksista, vahingoista ja kustannuksista (mukaan lukien selvityskustannukset ja kohtuulliset asianajajapalkkiot), jotka ovat seurausta kolmannen osapuolen vaateista, jotka koskevat loppukäyttäjiesi palvelun käyttöä tai ehtojen rikkomista tai liittyvät niihin siltä osin kun kyseiset vahingonkorvaukset, vahingot ja kustannukset johtuvat sinusta tai loppukäyttäjistäsi.

Sopimusosapuoli

Osapuoli, jonka kanssa olet solmimassa sopimusta

Ellei muuten tietyn palvelun yhteydessä määritetä, enuvo GmbH on palvelujen toimittaja ja sopimusosapuolesi.

enuvo GmbH

enuvo GmbH:n kaikkien palvelujen osalta seuraavat säännöt pätevät kaikkiin ehtoihin, joita sovelletaan kyseiseen palveluun:

Muut ehdot

Koko sopimus

Nämä ehdot (mukaan lukien lisäehdot) muodostavat sinun ja enuvon välisen koko sopimuksen, ja ne korvaavat mahdolliset aiemmat tai samanaikaiset sopimuksen aihetta koskevat sopimukset ja käyttöehdot. Antamassasi ostotilauksessa tai muussa asiakirjassa olevat mahdolliset käyttöehdot eivät ole sovellettavissa palveluihin, eivät korvaa näitä ehtoja eivätkä kuulu ehtoihin, ja ne eivät ole voimassa.

Tulkinta

Termien "sisältää", "sisältäen", "kuten" ja muiden vastaavien termien käytön ei katsota rajoittavan muita mahdollisia sisältyviä vaihtoehtoja.

Ei vastuuvapautta

Näiden ehtojen kohdan noudattamatta jättäminen tai noudattamisen viivästyminen ei anna osapuolelle vastuuvapautta tehdä niin myöhemmin.

Ensisijaisuus

Jos asiakirjojen välillä on ristiriitoja, lisäehdot kumoavat nämä käyttöehdot koskien niitä palveluita, joihin lisäehtoja sovelletaan.

Erotettavuus

Jos sovellettavan oikeustoimialueen tuomioistuin katsoo jonkin näiden ehtojen kohdan mitättömäksi, kyseinen kohta erotetaan muista ja jäljellä olevat kohdat pysyvät voimassa.