Erityislasten koulunkäynti / vanhemmat
0 %
Tervehdys erityisen ihanan lapsen isä/äiti!

Lakeuden Omaishoitajien Meidän Erityinen Perhe -hankkeen tehtävänä on tukea lakeuden erityislapsiperheiden osallisuutta, voimavaroja, vanhemmuutta ja perhesuhteita. Mukana hankkeessa ovat Ilmajoki, Isokyrö, Kauhava, Kurikka, Lapua ja Seinäjoki. Kyselyyn osallistuminen ei ole sidoksissa näihin paikkakuntiin.

Meidän Erityinen Perhe –hankkeen kehittäjäryhmässä olemme sopineet selvitystyöstä, joka kohdistuu koulunkäynninohjaajien merkityksen arviointiin erityislapsen koulunkäynnin toteutuksessa. Katsomme tärkeäksi selvittää, mitä vaikutuksia koulunkäynnin alkuvaiheen panostuksilla on erityislapsen myöhempiin opiskelu-mahdollisuuksiin ja elämänhallintaan. Selvitykseen otamme mukaan esimerkinomaisesti erityislasten pitkäaikaissairauksia kuten epilepsia, allergiat, astma, neuropsykiatriset oireet ja tyypin 1 diabetes.

Koska päättäjät ”puhuvat rahaa” arvelemme olevan paikallaan vertailla kustannuksia, jos palkattaisiin kouluihin lisää koulunkäynninohjaajia tietty määrä ja korotettaisiin heidän kuukausipalkkansa vastaamaan tehtävän vaativuutta. Näitä kustannuksia verrataan siihen, miten paljon syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle (THL:n mukaan 1 milj. €, joka tarkoittaa 370 000 euron lisäkustannuksia verrattuna koulutuksen hankkiviin. Syrjäytyneitä nuoria oli Tilastokeskuksen mukaan v. 2019 n. 11 000-90 000 ikäryhmästä riippuen).

Vaakakupissa painavat merkittävästi myös ne kustannussäästöt ja elämänlaadun parannukset, kun pitkäaikaissairauksista johtuvia lisäsairauksia voidaan lisääntyvillä tukitoimilla ja henkilöstöresursseilla vähentää. Oletuksemme on, että koulunkäynninohjaajien määrään ja lisäkoulutukseen panostamalla hyötyvät vähintään nämä viisi tahoa: pitkäaikaissairaat oppilaat, kaikki tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, syrjäytymisvaarassa olevat oppilaat, perheet ja kansantalous.

Toivomme sinun vastaavan tähän erityislapsen vanhemmille osoitettuun kyselyyn 7.3.2021 mennessä. Kerättyjä tietoja käsittelemme ehdottoman luottamuksellisesti. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa alle 10 minuuttia.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä kyselyn tekijään Raila Ilmoseen (050-597 7912) tai perhetoiminnan kehittäjä Hanna-Kaisa Mäkyseen (040-517 0900)

Kiitos vaivannäöstäsi!
Meidän Erityinen Perhe –hanke
Raila Ilmonen