Lounaistiedon sidosryhmäkysely 2021
0 %
Lounaistiedon sidosryhmäkyselyllä kartoitetaan, miten hyvin olemme Lounaistiedossa onnistuneet tehtävässämme.

Meitä kiinnostaa tietää, kuinka helppokäyttöisiä ja hyödyllisiä tietopalvelumme ovat? Teemmekö oikeita asioita ja osaammeko viestiä toiminnastamme selkeästi? Vastaamalla sidosryhmäkyselyymme vaikutat Lounaistiedon toiminnan kehittämiseen!

Kyselyn vastaamiseen menee aikaa noin 10 minuuttia.
Lounaistiedon verkkosivut

Aluksi kysytään Lounaistiedon verkkosivujen käytöstä ja käytettävyydestä. Lounaistiedon verkkosivuilta löytyy tietoa Lounaistiedon toiminnasta, tietopalveluista sekä ajankohtaisista asioista. Verkkosivut löytyvät osoitteesta: www.lounaistieto.fi.
1.

Kuinka usein vierailet Lounaistiedon verkkosivuilla www.lounaistieto.fi?

2.

Mitä mieltä olet Lounaistiedon verkkosivuista?

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa
3.

Voit halutessasi antaa kehittämisideoita ja muuta palautetta Lounaistiedon verkkosivuista.