Linkosuon sidosryhmätutkimus 2021
Tämän kyselytutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Linkosuon tärkeimpien sidosryhmien odotuksia ja näkemyksiä Linkosuon toiminnan vastuullisuudesta. Lisäksi arvioidaan tähän mennessä tehdyn vastuullisuustyön onnistumista.

Kyselyn tuloksia käytetään Linkosuon vastuullisuusstrategian päivitykseen sekä vastuullisuustoiminnan kehittämiseen. Kysely on anonyymi, eli vastaukset annetaan nimettöminä ja niitä käsitellään koosteena, ei yksittäisinä vastauksina. Kysely koostuu 10 kysymyksestä ja vastaaminen vie noin 5-15 minuuttia, avoimien vastausten pituudesta riippuen.

Kysely on toteutettu yhdessä EcoReal Oy:n kanssa.