Kysely Turun kaupunkiseudun liikenneympäristöstä 2019
0 %
Kyselyllä selvitetään yli 15-vuotiaiden Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon asukkaiden liikkumistottumuksia ja näkemyksiä seudun liikenneympäristön kehittämisestä. Liikenneympäristöllä tarkoitetaan
- väyliä (mm. pyörätiet)
- rakenteita
- palveluita (mm. joukkoliikenne)
- liikennettä palvelevia alueita (mm. pysäköintialueet)
- maisemaa.

Aikaa kyselyyn vastaamiseen kuluu n. 10-15 minuuttia. Kyselyyn voi vastata marraskuun loppuun asti.

Kysymykset pohjautuvat Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Suunnitelman tavoitteena on erityisesti kestävän liikkumisen lisääminen sekä sujuva ja turvallinen liikenne seudulla. Siihen tähdätään erityisesti jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita kehittämällä.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään seudun jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä: selvittämällä asukkaiden asenteita ja liikkumistottumuksia voidaan arvioida liikennejärjestelmätyön tavoitteiden ja toimenpiteiden painoarvoa sekä vaikutuksia.

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan vuoden Föli-matkat. Yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnassa ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyyn voi halutessaan osallistua myös nimettömänä. Arvonta suoritetaan joulukuun alussa ja voittajalle ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti sähköpostilla tai puhelimitse.

ALOITA KYSELYYN VASTAAMINEN KLIKKAAMALLA "SEURAAVA" -PAINIKETTA