Ilmainen työväline "Jyväskylän ammattikorkeakoulu":n ja muiden yliopistojen opiskelijoille. Hanki maksuton käyttäjätili nyt!

Kysely e-kirjojen käytöstä instrumenttiopetuksessa
0 %
Tällä kyselyllä kartoitan tämän hetkistä tilannetta musiikkipedagogien e-kirjojen käytöstä instrumenttiopetuksessa. Kyselyn tuloksia käytän osana opinnäytetyötäni Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Musiikkipedagogi YAMK-tutkinnossa. E-kirjalla tarkoitan sähköisessä muodossa olevaa kirjaa, joka on joko fyysisen paperisen kirjan ns. kopio tai erityisesti sähköiseksi kirjaksi luotu oppimateriaali.

Kysely on tarkoitettu kaikille yksilöopetusta antaville soitonopettajille.

Kyselyyn vastataan anonyymisti, voit kuitenkin halutessasi jättää yhteystietosi kyselyn loppuun. Kysely on kolme osainen ja kyselyyn vastataan monivalintana. Kolmannessa osassa on muutama tarkentava kysymys, joihin voit halutessasi vastata. Kyselyn tulokset arkistoidaan ja ovat julkisia myöhempää opiskelu- ja tutkimuskäyttöä silmälläpitäen.

Kysely on avoin 29.2.2020 asti.

Kyselyyn menee aikaa 10-15 minuttia. Kiitos ajastasi!

Terveisin,
Jani Leskinen