Ilmainen työväline "Itä-Suomen yliopisto":n ja muiden yliopistojen opiskelijoille. Hanki maksuton käyttäjätili nyt!

LIIKUNTAMOTIVAATIOKYSELY SAUVAKÄVELY
0 %
TUTKIMUSTIEDOTE

Sauvakävelyyn ja sen fysiologisia vasteita, että terveysvaikutuksia on tutkittu reilun 20-vuoden ajan. Kävelyyn verrattuna sauvakävely aktivoi kokonaisvaltaisesti ylävartalon lihaksia, pidentää askelpituutta, lisää energiankulutusta alhaisemmalla askelten iskuvoimalla. Lihakset, jotka ovat osallisena sauvan työntöön taakse aktivoituvat monikertaisesti (3–5 kertaa) verrattuna kävelyyn.

Tutkimuskirjallisuudessa ei ole kuin yksi pienellä otoksella tehty tutkimus liittyen 25–82-vuotiailla naisilla. Tällä kyselyllä pyritään selvittämään liikuntamotivaatioon liittyviä tekijöitä sauvakävelyn harrastajilla sekä sen vaikutuksia elämänlaatuun.

Kysely tehdään täysin anonyyminä, eikä vastauksista ole mahdollista tunnistaa vastaajia. Mikäli keskeytätte kyselylomakkeen täyttämisen ennen kyselyn päättymistä, vastaamanne tiedot eivät tallennu tutkimusaineistoon. Mikäli keskeytätte tutkimuksen tai peruutatte suostumuksen kyselyn jälkeen, kyselyssä kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa.

Tämä kysely toteutetaan osana Tahko Pihkala -seuran ja Suomen Ladun Sauvakävelyn uudet tuulet 2020-kiertuetta. Kysely on tarkoitettu kaikille sauvakävelystä kiinnostuneille tai Sauvakävelykiertueelle osallistuville. Kysely on osa Itä-Suomen yliopiston Sauvakävely -tutkimusta, jota johtaa terveysliikunnan dosentti Mika Venojärvi.

Voitte esittää tutkimukseen liittyviä kysymyksiä Mika Venojärvelle.
Kiitos osallistumisesta!
Lisätietoja:
Mika Venojärvi FT, Dos. Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö mika.venojarvi@uef.fi

VASTAUSOHJEET JA SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA

Kyselyllä selvitetään liikuntamotivaatioon vaikuttavia tekijöitä sauvakävelyn harrastajilla tai siitä kiinnostuneilla henkilöillä. Kysely koostuu kolmesta eri osa alueesta:
1. Taustatiedot
2. Fyysinen aktiivisuus ja elämänlaatu
3. Liikuntamotivaatio

Luethan kysymykset läpi huolella ja valitset sopivat vastausvaihtoehdot tai kirjoita vastaus sille varattuun tilaan. Vastaathan kaikkiin lomakkeen kysymyksiin. Vastaamiseen menee aikaa noin 5–10 minuuttia.

SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA

Minua on pyydetty osallistumaan tähän tieteelliseen tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kerätä liikuntamotivaatioon liittyviä tekijöitä sauvakävelyn harrastajilta.
Olen lukenut ja ymmärtänyt tutkimuksesta saamani kirjallisen tutkimustiedotteen. Tiedotteesta olen saanut riittävän selvityksen tutkimuksesta ja sen yhteydessä suoritettavasta henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta. Minulla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta ja olen saanut riittävän vastauksen kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiin.

Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita osallistumistani tutkimukseen. Olen saanut riittävät tiedot oikeuksistani, tutkimuksen tarkoituksesta ja sen toteutuksesta sekä tutkimuksen hyödyistä ja riskeistä. Minua ei ole painostettu osallistumaan tutkimukseen.

Ymmärrän, että tietojani käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta sivullisille sekä sen, että osallistumiseni on vapaaehtoista ja, että voin peruuttaa tämän suostumukseni koska tahansa syytä ilmoittamatta. Olen tietoinen siitä, että mikäli keskeytän tutkimuksen tai peruutan suostumuksen, minusta keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa.
Vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen ja suostun vapaaehtoisesti tutkimushenkilöksi

Vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen ja suostun vapaaehtoisesti tutkimushenkilöksi *

TAUSTATIEDOT JA FYYSINEN AKTIIVISUUS

Sukupuoli *

Ikä vuosina *

Pituus *

Paino *

Koulutus *

Elämänlaatu *

Mitkä ovat olleet tavallisimmat liikunnan tai fyysisen aktiivisuuden muotosi viime aikoina? *

Harrastatko sauvakävelyä säännöllisesti? (pääsääntöisesti vähintään kerran viikossa) *

Jos harrastat sauvakävelyä, niin vastaa seuraaviin kysymyksiin.
Jos et harrasta, vastaa allaoleviin kysymyksiin 0. *

Kuinka paljon liikut ja harrastat fyysistä aktiviteettiä vapaa-ajallasi? Jos aktiivisuutesi vaihtelee suuresti, esimerkiksi kesällä ja talvella, yritä arvioida keskimäärin. Kysymyksiin on annettu neljä vastausvaihtoehtoa, pyri valitsemaan niistä lähinnä omaa tilannettasi kuvaava vaihtoehto. Fyysisen aktiivisuuden määrittämisessä on käytetty Saltin-Grimpyn Fyysisen aktiivisuuden tasoa kuvaavaa asteikkoa (SGPALS), joka on osoitettu olevan laadukas ja luotettava mittari. Ympyröi se vastaus, mikä kuvaa parhaiten fyysistä aktiivisuuttasi. *

Miten arvioit terveydentilasi? *

Niska-hartiaseudun kipu *

Miten arvioit fyysisen kuntosi verrattuna ikätovereihisi? *

Miten arvioit tasapainosi verrattuna ikätovereihisi? *