Pien-Saimaan pumppaamojen jatkosuunnittelu
0 %
Pien-Saimaan kunnostuksen toimenpiteenä virtausohjaus ja pumppaamorakentaminen on osoittautunut hyväksi vaihtoehdoksi. Kivisalmen pumppaamon hyvät kokemukset rohkaisivat jatkosuunnitteluun.


Jatkosuunnittelussa on nyt kolme vaihtoehtoa:
VE 1. Kopinsalmen pumppaamo
Kopinsalmen pumppaamon avulla voidaan merkittävästi vauhdittaa Maaveden veden vaihtuvuutta.


VE 2. lisävedenjohtaminen Kutilan kautta
Hyvälaatuista Suur-Saimaan vettä olisi mahdollista johtaa Kutilan kautta Maavedelle. Vaikutus olisi edellistä vaihtoehtoa nopeampi.

VE 3. Kirjamoin kanavan talviaikainen sulkeminen
Kirjamoin sulkeminen talviajaksi on periaatteessa 1-vaihtoehdon korvaava, mutta vain talvisin toimiva ratkaisu. Aikarajoituksen vuoksi vaikutukset olisivat hitaita.

Vaihtoehdoista löytyy lisää tietoa http://www.piensaimaa.fi/kunnostus/virtausohjaus/pien-saimaan-virtausohjauksen-jatkosuunnittelu

Kaikki vastaukset ovat tärkeitä. Jokaiseen kysymykseen tulee vastata. Vapaakenttiin voi kirjoittaa vapaasti mielipiteensä tai esim. en osaa sanoa, jos siltä tuntuu. Vastaaminen vie aikaa noin 10 min. Vastauksiasi hyödynnetään Pien-Saimaan kunnostuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lämpöiset kiitokset vastauksestasi.