Suomalaisten motivaatio seurata Olympia Jääkiekkoa 2018
0 %
Hyvä Osaanottaja,

Tässä tutkimuksessa pyritään mittaamaan Suomen kansalaisten motivaatiota seurata olympiajääkiekkoa 2018. Kysely tulee olemaan osana Kansainvälisen Olympia Yliopiston urheiluhallinnon maisterin lopputyötä.Tutkimuksen tavoitteena on parantaa ymmärrystä siitä, mitkä motivaationaaliset tekijät vaikuttavat suomalaisten fanien ja kannattajien päätöksentekoon seurata jääkiekkoa. Tutkimustulokset tulevat antamaan hyödyllistä tietoa fanikulttuurista jääkiekko organisaatioille ja niiden sidosryhmille. Hankittu aineisto käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset esitetään tilastollisina jakaumina, joten yksittäisen vastaajan vastaukset ja henkilöllisyys ei tule ilmi.

Huom:Tämä on kyselyn ensimmäinen osa, jotta saamme mahdollisimman tarkat tulokset, tulemme lähettämään jatkokyselyn Olympialaisten jälkeen. Toivomme, että jätätte sähköpostiosoitteenne jatkokyselyn lähettämiselle. Sähköpostiosoitteita ei tulla jakamaan eteenpäin ja tulette saamaan meiltä vain yhden viestin jatkokyselyn muodossa.

Kiitos ajasta ja osallistumisestasi.

Jos teillä herää lisäkysymyksiä kyselyyn liittyen, voitte olla minuun yhteydessä sähköpostin välityksellä.

Ystävällisin Terveisin,

Veera Pulkkanen
veera.pulkkanen6@gmail.com

Sukupuoli

Oletko syntynyt Suomessa?

Ikä

Syntymävuosi

Ammatti

Siviilisääty

Lapsien lukumäärä samassa taloudessa

Lukumäärä

Paljonko on teidän perheen / kotitalouden vuosittainen tulotaso?

Ajattele osaanottoasi jääkiekossa, ilmoita alla olevassa taulukossa, kuinka usein osallistut jääkiekkoon KILPAURHEILU tasolla ja kuinka paljon aikaa vietät osallistumiseen (keskimääräinen harjoitteluaika). Täytä taulukko sekä jääkiekolle että muulle kilparyhmäurheilulle.

Kilpaurheilu

Kertojen määrä
(Viikossa)
Keskimääräinen harjoitteluaika minuuteissa Kauden kesto
kuukausissa

Ajattele osaanottoasi jääkiekossa, ilmoita alla olevassa taulukossa, kuinka usein osallistut jääkiekkoon VAPAA-AJAN tasolla ja kuinka paljon aikaa vietät osallistumiseen (keskimääräinen harjoitteluaika). Täytä taulukko sekä jääkiekolle että muulle kilparyhmäurheilulle.

Vapaa-aika

Kertojen määrä
(Viikossa)
Keskimääräinen harjoitteluaika minuuteissa Kauden kesto kuukausissa

Arvioi jokainen seuraavista syistä, jotka ovat voineet vaikuttaa sinun osallistumiseen jääkiekon pariin.

Hyvin
Epäolenniasta
Jokseenkin
Epäolennaista
Ei epäolennaista tai olennaista Jokseenkin olennaista Hyvin olennaista

Kerro meille, kuinka paljon aikaa käytät keskimäärin minuuteissa seuraaviin jääkiekkoon liittyviin asioihin. Kerro ensin keskimääräisestä arkipäivästäsi ja sitten viikonlopustasi. Voit jättää vastaamatta kohtiin, jotka eivät ole oleellisia sinulle.

Arkipäivä Ma-Pe Viikonloppu La-Su

Syyt jotka vaikuttavat sinun jääkiekon katsomiseen

Täysin erimieltä Eri
mieltä
Ei samaa
eikä erimieltä
Samaa mieltä Täysin
samaa mieltä
En osaa sanoa

Kuinka tärkeitä ovat seuraavat vaikuttajat kun päätät katsoa tai olla katsomatta Olympia Jääkiekkoa?

Ei tärkeää Vähemmän tärkeää Ei kumpaakaan Tärkeää Erittäin tärkeää

Mitkä ovat sinun 3 motiivisinta syytä katsoa Olympia jääkiekkoa 2018?

Mitkä tekijät kasvattavat motivaatiotasi katsoa Olympia jääkiekkoa 2018?

Mitkä tekijät laskevat motivaatiotasi katsoa Olympia jääkiekkoa 2018?

Kun ajattelet Suomen Maajoukkuetta, mitkä asiat tulevat ensimmäisenä mieleesi?

Sähköpostiosoite