Kysely Ruoveden-Kuoreveden alueen kalastajille vuoden 2020 kalastuksesta ja saaliista
0 %
Saate 6.5.2021
Arvoisa vastaanottaja,


Ruoveden-Kuoreveden kalatalousalue tekee kalastustiedustelun vuoden 2020 kalastuksesta ja saaliista kalatalousalueen vesillä Ruovedellä (Murole-Syvinki-Vilppula) ja Kuorevedellä (ml Kotaselkä). Osoitetiedot on saatu osakaskuntien luvanmyynnistä ja Kalapassi-verkkokaupan kautta.

Kalastuskyselyllä pyritään selvittämään järven kokonaiskalastusta ja -saalista. Pyydämme vastaustanne 5.7.2021 mennessä.

Sähköisen linkin tämän kyselyn täyttämiseen löydät myös kalatalousalueen verkkosivuilta. Jos haluat tulostaa itsellesi lisälomakkeita tai täyttää kyselyn sähköisesti, löydät kyselyn osoitteesta http://www.ruovedenkuorevedenkalastusalue.fi/ajankohtaista

HUOM! Palauttakaa kysely myös, vaikka ette olisi kalastanut tai saanut saalista! Jokaisen vastaajan tiedot ovat ehdottoman tärkeitä, jotta saisimme mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan. Kyselystä saa kertoa myös muille alueella kalastaneille.

Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen:

 Pyydämme antamaan tietonne koskien vuoden 2020 kalastusta.
 Kysely koskee vain Ruoveden ja Kuoreveden kalastus- ja saalistietoja. Jos olet kalastanut myös muilla vesialueilla, älä ilmoita niillä saamaasi saalista.
 Jos olet kalastanut molemmilla järvillä, täytä kummastakin järvestä oma lomake.
 Tiedot tulee antaa kotitalouskohtaisesti.
 Jos olette kalastaneet ja saaneet saalista muiden kotitalouksien kanssa, ilmoittakaa vain oman kotitaloutenne osuus saaliista.

Kaikki antamanne tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Kenenkään yksittäisen kalastajan nimeä, sähköpostiosoitetta tai saalistietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Sähköpostiosoitteita käytetään tarvittaessa ainoastaan täydentävien lisätietojen hankintaan. Yksilöivät tiedot anonymisoidaan kyselyaineiston analysoinnin jälkeen ja sähköpostiosoitteet tuhotaan tietokannasta. Kyselyraportissa esitetään kaikkien kalastajien tiedot yhteen laskettuna, joten kenenkään yksittäisen kalastajan tiedot eivät tule näkyviin. Raportti julkaistaan vuoden 2022 puolella kalatalousalueen verkkosivuilla.

Ystävällisin terveisin


Päivi Pyyvaara
Toiminnanjohtaja
Ruoveden-Kuoreveden kalatalousalue
paivi.pyyvaara@kalatalo.fi
puh. 0500-760953


Hanke on osin rahoitettu Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastonhoitomaksuvaroilla