Ennakointiakatemian kysely tulevaisuuden kehityskuluista ja ilmiöistä Varsinais-Suomessa
0 %
Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä. Ennakointiakatemian toimijat tukevat ja tuottavat tietoa alueellisen päätöksentekoprosessin tueksi, ylläpitävät alueellista tulevaisuuskeskustelua ja nostavat näkyväksi alueen kannalta keskeisiä tulevaisuusilmiöitä.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.
Tuloksia esitetään ainoastaan ryhmätasolla niin, ettei yksittäisiä vastauksia pysty tunnistamaan.

Aloita kysely painamalla sivun alareunasta "seuraava sivu"-painiketta.

Kiitos arvokkaista vastauksistasi jo etukäteen.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian yhteistyökumppanit:

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian yhteistyökumppanit: