Suomen Sairaalatukku Oy:n asiakastyytyväisyyskysely
0 %
Tällä asiakastyytyväisyyskyselyllä pyrimme saamaan selville yritys- ja henkilöasiakkaiden tyytyväisyyttä
Suomen Sairaalatukku Oy:n palveluihin sekä tuotteisiin.
Tämän kyselyn pohjalta haluamme kehittää ja parantaa asiakaspalveluamme sekä toimintatapojamme.
Mielipiteenne on meille hyvin tärkeä.
Kyselyyn vastaaminen ei vie kauan.
Sisältää 6 kysymystä.
1.

Kuinka tyytyväinen/tyytymätön olet meidän tuotteisiimme? *

2.

Millä seuraavilla sanoilla kuvailisit yritystämme (tuotteet, palvelut sekä toimitus)? *

Voit valita useamman vaihtoehdon.

3.

Miten asiakaspalvelu sekä toimitus vastasi odotuksiasi? *

4.

Kuinka todennäköisesti tulet asioimaan yrityksessämme uudelleen? *

5.

Kuinka kauan olet ollut asiakkaana yrityksessämme? *

(Arvio jos ei tietoa)

6.

Suosittelisitko yritystämme kollegoillesi, ystävällesi ja tutuillesi? *

 
Suosittelen
7.

Terveisiä Suomen Sairaalatukulle.

Kiitos vastauksistasi!