Minun maani- hanke kyselytutkimus
0 %
Minun maani- hanke kyselytutkimus.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää Soinin kunnan alueella maata omistavien halukkuutta ja ajatuksia tuottamattomien maa-alueiden hyötykäyttöön saattamiseksi. Kunnan alueella sijaitsee merkittävän isoja määriä tuottamattomia maa-alueita. Tällaisia ovat esimerkiksi viljelemättömät pellot, tuotannosta vapautuneet tai lähiaikoina vapautuvat turvetuotantoalueet tai muuten vain hoitamattomiksi jääneet maat.

Tällaisten tuottamattomien maa-alueiden hyötykäyttöön saattaminen on ensisijaisesti tulevaisuuden tulonlähde maanomistajalle, mutta sillä on myöskin merkittävä työllistävä vaikutus paikkakunnalle. Asialla on huomattava vaikutus kylien elinvoimaisuuteen, viihtyisyyteen ja toimeliaisuuteen. Oma osansa ilmastonmuutoksen keskellä on myös hiilensidonnalla ja kotimaisella huoltovarmuudella.

Perinteisten käyttömuotojen rinnalle kuten metsitys ja viljely on noussut uusia vaihtoehtoja kuten tutkimusyhteistyö hiilensidontaan liittyen ja kosteikkoviljelyn eri vaihtoehdot.

Hankkeessa on mukana Soinin Metsänhoitoyhdistys, MTK-Soini, Soinin Kunta ja Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelut. Hanketta on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Vastauksesi voit antaa nimelläsi tai nimettömänä. Nimellä vastanneiden kesken arvomme tuotepalkintoja. Hankkeen tiimoilta voit olla yhteydessä myös suoraan, yhteystietoni ovat alla.

Vastauksesi on tärkeä!


Petri Hautamäki
Soinin Metsänhoitoyhdistys
040-5403331
petri.hautamaki@mhy.fi